Pagina 15


FIII LUI DUMNEZEU, FIICELE OAMENILORCu mult timp înainte de crearea omului, au fost creați îngerii, dar până la Adam n-a fost cunoscut păcatul. Conform Bibliei, începutul păcatului a fost în grădina Edenului. Lucifer, un înger de rang foarte înalt, de mult nutrise în inima sa scopuri ambițioase. Dacă se va ivi ocazia, el Îi va arăta lui Dumnezeu și îngerilor marile sale planuri. Gândul său este exprimat de profet astfel: „Îmi voi înălța tronul mai presus de stelele [îngerii] lui Dumnezeu...voi fi asemenea Celui Preaînalt” - un împărat. Lucifer, văzând prima pereche umană, a fost ispitit să facă o încercare. Aceștia erau un ordin nou de ființe, în chipul moral al lui Dumnezeu. Aveau putere de procreare, ceea ce nici un înger n-avea. Urmașii lor umplând Pământul, vor fi supușii săi și prin ei își va realiza planurile sale ambițioase. Astfel Lucifer a devenit Satan - potrivnicul lui Dumnezeu. Isa. 14:12-14.

Toți sfinții îngeri au fost dezorientați. Aceasta era prima răzvrătire împotriva legilor Atotputernicului. N-a urmat nici o pedeapsă și îngerii s-au întrebat dacă Dumnezeu avea sau nu puterea să-Și aplice legile. Secolele treceau, familia umană slăbea, pedeapsa lui Dumnezeu „vei muri negreșit” se exercita încetul cu încetul. Satan și-a dat seama că împărăția sa de supuși în proces de moarte nu se va prezenta niciodată bine. Atunci el concepu un plan ca să-L depășească pe Dumnezeu și să dezvolte un nou ordin de ființe - hibrizi, oameni infuzați cu vitalitate superioară.

Îngerii aveau putere de materializare dată de Dumnezeu. Ei puteau să apară în corpuri asemănătoare cu ale oamenilor. Biblia confirmă acest lucru (Gen. 18). Lor li s-a îngăduit să ia legătura cu rasa decăzută ca să dovedească dacă erau capabili să readucă omenirea la Dumnezeu. Evr. 2:5.

Relatarea din Geneza 6:2-5 spune că „fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase; și din toate și-au luat de soții pe acelea pe care și le-au ales”. Ei au devenit tații unei rase noi, diferită de a lui Adam. Narațiunea spune că aceștia erau uriași, fizic și intelectual - „oameni cu renume”, care au umplut Pământul de violență.