Pagina 27


ÎN CĂUTAREA UNEI MIRESE PENTRU ISAACStudenții Bibliei sunt de acord că Isaac reprezintă pe Cristos. După cum Avraam a dat pe fiul său Isaac, în care se centra făgăduința, pentru a fi sacrificat, tot așa Tatăl ceresc a dat pe Fiul Său Isus ca jertfă pentru păcat, pentru Adam și rasa lui, și L-a primit iarăși din morți, după cum Avraam l-a primit în mod figurativ din morți pe Isaac. Evr. 11:17-19.

Mireasa lui Isaac, Rebeca, simbolizează Biserica lui Cristos, care va deveni mireasa Lui la înviere, la a doua venire a Sa. Corespondențele sunt remarcabile. Dacă Isaac reprezintă pe Isus, atunci Avraam ar reprezenta pe Tatăl ceresc, iar Eliezer, servitorul trimis să aducă mireasa, ar simboliza lucrarea Spiritului sfânt, a Spiritului Adevărului.

În vechime obiceiul căsătoriei era diferit de cel de acum. Evident că Dumnezeu a aranjat obiceiurile evreiești așa încât să ilustreze lucruri spirituale. Astfel lui Isaac, în loc să-și caute el însuși mireasă, i-a căutat Avraam mireasă trimițând pe Eliezer. În acest fel ilustrația este completă, după cum a spus Isus: „Nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu-l atrage [invită] Tatăl, care M-a trimis”. Ioan 6:44.

După cum Rebeca a fost găsită cu oile, adăpându-le, la fel cei chemați să fie mireasa lui Cristos sunt găsiți de obicei nu în tovărășia lupilor, ci a oilor Domnului. Mai mult, Rebeca și oile au fost găsite la fântână, simbolizând dorința clasei Turmei Mici după Apa Vieții - fântâna reprezentând Biblia.

Rebeca a fost găsită dând apă turmei, reprezentând bine pe acei care vor fi aleși de Isus în clasa Miresei Sale. El caută nu pe aceia care vreau să stăpânească peste oi, ci pe aceia care le hrănesc, le înviorează și le servesc.

Rebeca a fost binecuvântată astfel: „Să ajungi mama a mii de zeci de mii” (Gen. 24:60). Studenții Bibliei înțeleg din aceasta că Biserica lui Cristos va fi ca o mamă pentru milioanele din rasa lui Adam la regenerare, iar Răscumpărătorul glorificat va fi „Părintele veșniciei”. Isa. 9:6.