Pagina 43


MUSTRAREA PROFETULUIExistă un lucru care deosebește clar Biblia de orice altă carte - onestitatea ei. Deși David a fost împărat și familia sa a urmat la tron mai multe generații la rând, totuși nimic n-a împiedicat să se facă o relatare completă a detaliilor faptelor lui rele în legătură cu Urie și cu soția lui. Nedreptatea este atât de complet expusă ca și cum împăratul ar fi fost un servitor din clasa cea mai de jos.

Profetul Domnului a fost trimis prin poruncă divină direct la împărat. El a făcut o pildă arătând nedreptatea și a întrebat care ar fi decizia dreaptă. Împăratul David s-a mâniat și i-a cerut numele făptașului pentru a fi pedepsit. Profetul a răspuns îndrăzneț: „Tu ești acela”. Smerit, împăratul și-a mărturisit Domnului păcatul. El își văzuse deja îngrozitoarea greșeală, dar descrierea a intensificat nedreptatea. A plâns în fața Domnului și s-a rugat de iertare în sac și cenușă.

În privința aceasta David a fost un om după inima lui Dumnezeu. De câte ori a fost surprins într-o greșeală și într-o capcană prin propriile sale slăbiciuni, el a mărturisit, s-a reformat și a căutat iertare.

Dumnezeu a acceptat căința împăratului David și l-a restabilit în favoare, dar aceasta nu l-a ferit de pedeapsă pentru cursul său greșit. „Căci Domnul disciplinează pe cine-l iubește.” Iov 5:17; Prov. 3:11, 12; Evr. 12:5, 6.

Onestitatea Bibliei este dovedită și în Vechiul și în Noul Testament. Ni se spune despre greșelile lui Avraam - „prietenul lui Dumnezeu”. De asemenea despre greșelile apostolilor. Nobilul Sf. Petru a fost atât de biruit de frică încât s-a lepădat de Învățătorul său de trei ori cu jurăminte. Tot astfel ni se spune despre fățărnicia lui Petru în fața evreilor și a păgânilor. Apoi ni se spune că Sf. Pavel, apostolul care a luat locul lui Iuda, fusese înainte nemilosul Saul din Tars, care a autorizat omorârea cu pietre a lui Ștefan și a adus mari daune Bisericii timpurii. Despre Sf. Petru și Sf. Ioan citim: „Erau oameni fără carte și simpli”. Nici o altă carte din lume nu dovedește așa mare onestitate sau nu merită atâta încredere ca Biblia.