Scripturile ne învață clar:

— că Biserica este „Templul lui Dumnezeu”, în mod deosebit „lucrul mâinilor Sale”; construirea lui a fost în progres în decursul Veacului Evanghelic, de când Cristos a devenit Răscumpărătorul lumii și piatra din capul unghiului acestui Templu, prin care, atunci când va fi terminat, vor veni binecuvântările lui Dumnezeu pentru „tot poporul” și oamenii vor avea acces la El. 1 Cor. 3:16, 17; Efes. 2:20-22; Gen. 28:14; Gal. 3:29.

— că, între timp, cioplirea, formarea și șlefuirea consacraților, care cred în ispășirea pentru păcat făcută de Cristos, progresează; iar când ultima din aceste „pietre vii ... alese și scumpe” va fi gata, atunci marele Maestru le va aduna pe toate împreună la întâia înviere și Templul se va umple de gloria Lui, fiind locul de întâlnire între Dumnezeu și oameni, în timpul Mileniului. Apoc. 15:5-8.

— că baza speranței, pentru Biserică și pentru lume, constă în faptul că „Isus Hristos prin harul lui Dumnezeu a gustat moartea” pentru fiecare om, o „răscumpărare pentru toți” și va fi „adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume”, „la vremea cuvenită”. Evrei 2:9; Ioan 1:9; 1 Tim. 2:5, 6.

— că speranța Bisericii este să fie asemenea Domnului ei, să-L vadă „așa cum este”, să fie „părtași firii dumnezeiești”, să fie părtași la gloria Lui ca moștenitori împreună cu El. 1 Ioan 3:2; Ioan 17:24; Rom. 8:17; 2 Pet. 1:4.

— că misiunea prezentă a Bisericii este desăvârșirea sfinților pentru lucrarea de slujire viitoare, să dezvolte în sine toate darurile, să fie martorul Lui Dumnezeu pentru lume și să se pregătească pentru a fi regi și preoți în veacul viitor. Efes. 4:12; Mat. 24:14; Apoc. 1:6; 20:6.

— că speranța pentru lume constă în binecuvântările cunoștinței și posibilității care vor fi aduse prin Împărăția Milenară a Lui Cristos — restabilirea a tot ceea ce a fost pierdut prin Adam, tuturor celor doritori și ascultători, din mâna Răscumpărătorului lor și a Bisericii Lui glorificate — când toți cei răi cu voia vor fi nimiciți. Fapt. 3:19-23; Isaia 35.

Charles T. Russell, Editor